Zaproszenia komunijne- srebrny ornament - Kompozycja